Kjøp dokumenter online og gjør jobben selv.

Dokumentbutikken.com

Handlekurv

Handlekurven er tom

Din konto

Konkursvarsel

100,00 NOK pr stk,-

Dette konkursvarselet bruker du når du ønsker å begjære konkurs i saker hvor kreditor ikke har erkjent insolvens. Du må da benytte konkurslovens § 63 om presumsjon for insolvens ved konkursvarsel. Det betyr at dersom et krav ikke er innfrid innen fristen i et forkynt konkursvarsel etter konkurslovens § 63 så antas det å foreligge insolvens og konkurs kan begjæres.

Dersom skyldner skriftlig har erkjent insolvens kan du begjære konkurs uten å ha sendt konkursvarsel.

Dette konkursvarselet kan benyttes av arbeidstaker i forbindelse med uteblitt lønn og feriepenger samt av andre private og næringsdrivende forøvrig som har et forfalt krav mot en næringsdrivende. Dersom det foreligger saklig innsigelser bør kravet ha vært gjenstand for rettslig behandling først.

Det som er utfylt med rødt i dokumentet må tilpasses den enkelte sak. Det som er utfylt med sort bør ikke bli endret da det kan medføre at varselet ikke oppfyller lovens krav.

Viktige forutsetninger når du sender et konkursvarsel:

  • Det må være minst 4 uker siden kravet forfalt.
  • Konkursvarslet skal ikke sendes direkte til skyldner men forkynnes via hovedstevnevitnet. Du må derfor levere eller sende varselet til hovedstevnevitnet/ namsmannen i kommunen der skyldner har forretningsadresse.
  • Når konkursvarselet er forkynt for skyldner så får skyldner 2 ukers betalingsfrist fra forkynnelsesdato. Deretter har du 2 uker på deg til å begjære konkurs. Dersom du oversitter denne fristen må prosessen gjentas med nytt konkursvarsel.

 Dersom du ønsker å begjære konkurs i forbindelse med uteblitt lønn eller feriepenger så anbefaler vi at du leser denne artikkelen hos inkassoguiden.no.

 

Copyrighted content. All Rights Reserved.