Kjøp dokumenter online og gjør jobben selv.

Dokumentbutikken.com

Handlekurv

Handlekurven er tom

Din konto

Tvistevarsel

100,00 NOK pr stk,-

Dersom du ønsker å sende en sak til behandling i forliksrådet må du sende et tvistevarsel jf tvisteloven § 5-2 først.

Det er ikke lovbestemt hvor lang betalingsfrist skyldner skal få i et slikt varsel men 14 dager er normalt.

En sak vil normalt ikke bli avvist i forliksrådet dersom det ikke er sendt tvistevarsel men du risikerer å måtte dekke alle saksomkostninger selv.

Det kan beregnes gebyr for tidligere tilsendt purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring i.h.t. inkassoforskriften dersom dette er sendt og oppfyller lovens krav.

NB: Det er ikke nødvendig å sende foregående varsler før du sender et tvistevarsel. Gjelden bør imdlertid være brakt til forfall før tvistevarselet sendes. Du kan i slike tilfeller bergne purregebyr på tvistevarselet dersom det er gått minst 14 dager fra forfall.

Tvistevarsel skal sendes på papir (i praksis betyr det med normal A-post), dersom annet ikke er ytrykkelig avtalt eller partene har en løpende forretningsforbindelse hvor skriftlig kommunikasjon normalt skjer elektronisk.

Husk å ta kopi av varselet da dette skal vedlegges en senere forliksklage.

Copyrighted content. All Rights Reserved.