Kjøp dokumenter online og gjør jobben selv.

Dokumentbutikken.com

Handlekurv

Handlekurven er tom

Din konto

Varsel om tvangsfravikelse.

100,00 NOK pr stk,-

Dette dokumentet brukes kun ved manglende husleiebetaling. Et slikt varsel sendes skyldner før det sendes begjæring til namsmannen om tvangsfravikelse.

Viktig: Det må fremgå en formulering i skriftlig husleiekontrakt som inneholder vedtagelse av at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt. Dersom du har benyttet et standard leiekontrakt vil dette normalt være tatt med (typisk forbrukerrådets husleiekontrakt). Dersom en slik formulering ikke finnes i skriftlig avtale må saken først behandles i domstolene.

Husleiekontrakten må forøvrig være formulert slik at det går klart frem når husleien forfaller og at leietaker skal betale denne uoppfordret. Hvis ikke må huseier først sende faktura/ påkrav og dette må være forfalt. I slike tilfeller kan det heller ikke beregnes renter for de 30 første dagene etter forfall.

Tvangsfravikelse er ikke det samme som tvangsinnkrevning. Tvangsfravikelse innebærer kun at leietaker blir fjernet fra husrommet. Du må deretter selv forfølge gjeldskravet inkludert påløpte omkostninger. Les mer om prosessen ved tvangsfravikelse på det private nettstedet namsmannen.com.

Husk å alltid ta kopi av varselet du sender skyldner. Det skal legges ved kopi av dette varselet når du eventuelt senere sender en begjæring om tvangsfravikelse til namsmannen.

Copyrighted content. All Rights Reserved.