Kjøp dokumenter online og gjør jobben selv.

Dokumentbutikken.com

Handlekurv

Handlekurven er tom

Din konto

Begjæring om tvangsfravikelse

200,00 NOK pr stk,-

Dette dokumentet er kun ment å brukes ved begjæring om tvangsfravikelse ved manglende husleiebetaling. Det kan ikke brukes når det er andre årsaker at tvangsfravikelse ønskes.

Det må være sendt varsel om tvangsfravikelse jf tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 med 14 dagers frist før denne begjæringen sendes.

Begjæringen du får ved et kjøp her er et word dokument. Alt som er merket med rødt i dokumentet må endres og tilpasses sakens behov. Dette typisk navn og adresse på begge partner, dato, spesifikasjon av kravet og renteberegning. Begjæringen sendes til namsmannen i den kommunen den aktuelle boligen/ lokalet befinner seg.

Viktig: Det må fremgå en formulering i skriftlig husleiekontrakt som inneholder vedtagelse av at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt. Dersom du har benyttet et standard leiekontrakt vil dette normalt være tatt med (typisk forbrukerrådets husleiekontrakt). Dersom en slik formulering ikke finnes i skriftlig avtale må saken først behandles i domstolene.

Husleiekontrakten må forøvrig være formulert slik at det går klart frem når husleien forfaller og at leietaker skal betale denne uoppfordret. Hvis ikke må huseier først sende faktura/ påkrav og dette må være forfalt. I slike tilfeller kan det heller ikke beregnes renter for de 30 første dagene etter forfall.

Tvangsfravikelse er ikke det samme som tvangsinnkrevning. Tvangsfravikelse innebærer kun at leietaker blir fjernet fra husrommet. Du må deretter selv forfølge gjeldskravet inkludert påløpte omkostninger.

Copyrighted content. All Rights Reserved.